Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine, i sa mogućnošću ponovnog izbora. Donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova Nadzornog odbora. Podnosi izveštaj o svom radu na redovnoj sednici Skupštine Udruženja.

Odluka o izboru NO MUMDN