Članovi međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka


1. Prof. dr Danilović Neđo, Beograd, Predsednik Udruženja

2. Prof. dr Šuvaković Uroš, Beograd, Zamenik predsednika Udruženja

3. Prof. dr Radosavljević Ivan, Beograd

4. Prof. dr Termiz Dževad, Sarajevo, podpredsednik Udruženja i predsednik sekcije metodologa BiH

5. Dr Djorđević Miodrag, Beograd, podpredsednik Udruženja i predsednik sekcije metodologa RS

6. Prof. dr Blagojević Srđan, Beograd, generalni sekretar Udruženja

7. Prof. dr Branković Srba, Beograd

8. Prof. dr Halmi Aleksandar, Zadar

9. Prof. emeritus dr Zelenika Ratko, Rijeka

10. Prof. emeritus dr Miljević Milan, Beograd

11. Prof. dr Knežić Branka, Beograd

12. Naučni savetnik dr Jeftić Nevenka, Beograd

13. Prof. dr Bazić Miljojko, Beograd

14. Prof. dr Sakan Momčilo, Beograd

15. Prof. dr Gordić Miodrag, Beograd

16. Prof. dr Tančić Dragan, Kosovska Mitrovica

17. prof. dr Milašinović Srđan, Beograd

18. Doc. dr Arežina Vera, Beograd

19. Dr Alispahić Bakir, Sarajevo

20. Dr Pajović Ivan, Beograd

21. Dr Pajević Milivoje, Beograd

22. Dr Lazović-Jović Emina, Beograd

23. Dr Kuka Ermin, Sarajevo

24. Ms Jovanović Milan, Niš

25. Ms Jović Nikola, Beograd