Osnivačka skupština

Na osnovu ukazane potrebe i inicijative pokojnog prof. dr Slavomira Milosavljevića da se artikulišu i integrišu interesi i ciljevi metododlogije kao nauke, pruži doprinos razvoju nauke i afirmišu naučni radnici koji se istinski bave metodologijom društvenih nauka formirano je Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka. Osnivački odbor sastava prof. dr Slavomir Milosavljević, prof. dr Ivan Radosavljević, prof. dr Dzevad Termiz, prof. dr Neđo Danilović, viši naučni savetnik dr Branislava Knežić, doc. dr Uroš Šuvaković, doc. dr Miodrag Gordić, doc. dr Vera Arežina, dr Bakir Alispahić, dr Dragan Tančić, mr Srđan Blagojević, mr Miodrag Đorđević i mr Emina Lazović Jović sazvao je Osnivačku skupštinu. Skupština je održana 20. novembra 2009. godine u Beogradu. Tom prilikom usvojen je Statut Udruženja, izvršen izbor predsedništva i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora i predstavljeni su i usvojeni ciljevi i zadaci Udruženja.