Kontakt

Adresa Udruženja: Sinđelićeva 36 Beograd

Predsednik Udruženja
prof dr Neđo Danilović, +381 63 241 761

Radni kabinet, Knez Mihajlova 33

Generalni sekretar
vanr. prof. dr Srđan Blagojević, +381 64 142 7597

Broj računa

* dinarski račun: 160-0000000524213-98, Banka Intesa

* devizni račun: 00-540-0004422.1, Banka Intesa